PostHeaderIcon Cennik usług informatycznych

 

Koszty i zakres umowy serwisowej na opiekę nad sprzętem i oprogramowaniem:

Abonament miesięczny:

Od 40 pln za komputer (szczegóły w tabeli poniżej)

obejmuje:

kontrolę poprawności działania sprzętu

kontrolę pracy oprogramowania antywirusowego

instalację nowego oprogramowania

serwis i naprawę oprogramowania

podłączanie i konfigurację drukarek, skanerów itp.

bieżące usuwanie zgłaszanych usterek

konfigurację klientów pocztowych

aktualizację systemu operacyjnego i oprogramowania

konsultacje techniczne w zakresie wykorzystywanego oprogramowania oraz rozwoju infrastruktury

Ilość komputerów

Cena jednostkowa

1-10

60

11-20

50

21+

40

 

 

 

 

 

 

od 80 pln za serwer Windows

kontrolę poprawności działania sprzętu

kontrolę pracy oprogramowania antywirusowego

instalację nowego oprogramowania

serwis i naprawę oprogramowania

podłączanie i konfigurację drukarek, skanerów itp.

bieżące usuwanie zgłaszanych usterek

konsultacje techniczne w zakresie wykorzystywanego oprogramowania oraz rozwoju infrastruktury

przygotowanie oraz zarządzanie kopią zapasową systemu operacyjnego oraz danych

zarządzanie udziałami udostępnionymi

aktualizację systemu operacyjnego i oprogramowania

od 120 pln za serwer Linux

kontrolę poprawności działania sprzętu

instalację nowego oprogramowania

serwis i naprawę oprogramowania

zarządzanie udziałami udostępnionymi

aktualizację systemu operacyjnego i oprogramowania

bieżące usuwanie zgłaszanych usterek

konsultacje techniczne w zakresie wykorzystywanego oprogramowania oraz rozwoju infrastruktury

przygotowanie oraz zarządzanie kopią zapasową systemu operacyjnego oraz danych

Podstawowy abonament obejmuje pracę zdalną w godzinach 7-17 w dni robocze do 3h/miesięcznie oraz pomoc telefoniczną do 3h/miesięcznie. Interwencje serwisowe, spotkania konsultacyjne u Klienta czy inne zlecenia nie objęte umową abonamentową realizowane są wg stawki godzinowej 70 pln za każdą rozpoczętą godzinę pracy. Interwencja serwisowa u Klienta może zostać zrealizowana po godzinie 15. Pomoc telefoniczna wykraczająca poza zakres objęty abonamentem - 10 pln za każdą rozpoczętą godzinę pracy, pomoc zdalna poza abonamentem - 30 pln za każdą rozpoczętą godzinę pracy.

W cenę abonamentu wliczono jedną wizytę serwisową (do 2h) realizowaną w ustalonym terminie w weekendy.

Cennik wymienionych powyżej usług dla Klientów bez umowy serwisowej:

1. Pomoc telefoniczna - 20 pln za każdą rozpoczętą godzinę pracy

2. Pomoc zdalna - 60 pln za każdą rozpoczętą godzinę pracy

3. Pomoc na miejscu/serwis/konsultacja - 120 pln za każdą rozpoczętą godzinę pracy.

Domyślnym okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc, chyba że ustalono inaczej. Klient otrzymuje fakturę w miesiącu następującym po wykonaniu pracy wraz z zestawieniem prac ujętych na fakturze.

Świadczymy także usługi aktualizacji i opieki nad stronami firmowymi i prywatnymi - koszt ustalany indywidualnie - od 60 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy.

Prace nie objęte powyższym zakresem wyceniane są indywidualnie w oparciu o ustalenia mailowe.

Powyższe ceny nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.

Działamy na terenie Warszawy i okolic.

-----

email: CLOAKING